Clinic Jean Paul de Bruijn

 

Wereldkampioen in ons clubgebouw.

We hebben al heel wat activiteiten gehad in het bestaan van BCD met als hoogtepunt voor mij de verhuizing van de club naar onze nieuwe lokatie aan de Jupiterweg.

Dit jaar hebben we voor de 2e keer de succesvolle snuffel zaterdag gehouden. Ook zeer recent heeft Gerard Termeulen het eerste toernooi gewonnen met als resultaat dat hij zich kampioen van 2019 kan noemen.

Maar op 26 oktober hebben we toch wel een activiteit gehad die wel uniek genoemd kan worden in Dronten. We hebben in onze locatie een voormalig wereldkampioen aan het werk kunnen zien.

Jean Paul de Bruijn was aanwezig in ons clublokaal om een clinic te geven aan alle aanwezige leden. Samen met biljart vereniging “ de Regenboog “ hebben we deze clinic georganiseerd. Van 13:00 uur tot 16:00 uur heeft hij les gegeven aan iedereen die dat wilde. De leden konden onder begeleiding van deze topper trekstoten en doorschietstoten leren. Het was een zeer aangename clinic. Af en toe heel serieus maar ook met een grapje.

In het 2e gedeelte van de clinic liet Jean Paul nog even wat kunststoten zien. Het was bijna niet te bevatten hoe sommige caramboles gemaakt werden. Iedereen zat met grote ogen te kijken rondom biljart 3.

Aan het einde van de clinic was er luid applaus en waren de aanwezige leden zeer onder de indruk en hadden zeker wat geleerd van deze grote speler.

Ik moet zeggen dat we als bestuur heel trots zijn hoe onze vereniging zich ontwikkeld. Als je alleen al ziet wat we het afgelopen jaar bereikt hebben is dit zeker een compliment waard aan alle leden van onze vereniging. Wie had gedacht dat we een voormalig wereldkampioen in diverse biljart disciplines in ons lokaal zouden hebben? Dit is toch weer een prachtige activiteit die wij als BCD hebben gedaan. Natuurlijk met de samenwerking van “ De Regenboog “ maar wel in ons lokaal aan de Jupiterweg.

Ik ga er van uit dat de activiteiten zoals het kampioenstoernooi en het bezoek van deze topspeler het verenigingsgevoel bij onze leden nog groter zal maken en dat het toernooi volgend jaar met meer leden gespeeld zal worden. Als bestuur doen we ons uiterste best om onze vereniging nog meer van de leden zelf te maken. En wie weet komt er nog wel eens een keer een topper langs om ons te laten zien wat een prachtige sport biljarten is.

Ko Hogervorst, voorzitter

Op 26 oktober 2019 werd er clinic gegeven door Jean Paul de Bruijn het geheel georganiseerd door Biljartclub De Regenboog en Biljart Centrum Dronten. De clinic vond plaats in het biljartcentrum van BCD.

Welkomswoord door Hans van Zijp geflankeerd door de beide voorzitters links Ton Dillerop en rechts Ko Hogervorst (BCD).

Speerstra en Dillerop laten zien wat ze wel of niet kunnen

Stoot maken met daarna uitleg door Jean Paul

Hij laat zien hoe een bepaalde carambole gemaakt wordt

Uitleg van stoten en de praktijk

Serie maken met de keu kan maar met een potlood kan het ook

Een rondje van de zaak

Hij heeft de volledig aandacht van de toeschouwers

Uitleg over materiaal, houding, techniek

Een ster in het driebanden en bandstoten maar ook fantasiestoten maar ook bij hem lukte niet alles

Na afloop overhandigt Tom Dillerop een bloemetje aan Jean Paul de Bruijn

Op YouTube staat een video van deze bijeenkomst. Klik op deze link.