Bestuur Biljart Centrum Dronten
Functie Naam Mobiel Mail
Voorzitter Ko Hogervorst 06-23977555 ko_hogervorst@hotmail.com 
       
Vicevoorzitter Peter Vierhuizen 06-51634350 vierhuizen@solcon.nl 
       
Penningmeester Andre Schippers 06-55823136 anjaschippers@solcon.nl
       
Wedstrijdsecretariaat Gradus van Velzen 06-53690476 piper-180@outlook.com 
       
Secretaris/leden Tom Winkler
06-38366111 tomwinkler@solcon.nl
       
PR en evenementen Ko Hogervorts 06-23977555 ko_hogervorst@hotmail.com
  Gradus van Velzen 06-53690476 piper-180@outlook.com
       
Techniek/onderhoud Frits van der Wiel 06-81273696 fritsvanderwiel@hotmail.com 
  Peter Vierhuizen 06-51634350 vierhuizen@solcon.nl
       
Webmaster Aart van der Gronde 06-47543211 vandergronde23@gmail.com 
       
Barcoörd/schoonmaak Frits van der Wiel 06-81273696 fritsvanderwiel@hotmail.com
  Aart van der Gronde 06-47543211 vandergronde23@gmail.com
       
Kantinebeheer Roy Erkelens 06-18794977 w.erkelens1@upcmail.nl 
       
Wedstrijdleider donderdag Nico de Vries 06-51962884 ndevries@solcon.nl
       
Wedstrijdleider maandag Frits Amsing 0321-310308 f.amsing@solcon.nl
Lid van verdienste Cok Broers