Activiteiten en mededelingen

 

 

 

 

Beste Leden van BCD,

Op de jaarvergadering van 27 maart 2024, kwam de vraag van Gradus naar voren, of we nogmaals wilden kijken naar de haalbaarheid van het pinnen op de club. Het bestuur heeft dat gedaan en er komt buiten de kosten ook extra werk voor het bestuur. Dat is onwenselijk en daarom gaan we door op de reeds ingeslagen weg: contant afrekenen.

Er is ook gesproken over het project ´Zamen Eén´, waar wij aan mensen die gezelligheid zoeken een locatie kunnen bieden. Één en ander zodat we ook een maatschappelijke taak binnen de Gemeente vervullen.
Dit project start op 11 april a.s. ! Op deze donderdag zullen zowel Jan Saal, Frits van der Wiel, Ko Hogervorst en ik aanwezig zijn en we nodigen alle leden die willen kijken hoe het gaat, uit om ook langs te komen. Graag doe ik hierbij een oproep aan de donderdagavondgroep en aan de mensen die vrij spelen, om zich ook op te geven om op toerbeurt toezicht te houden vanaf 14.00 uur en om 16.00 uur het clublokaal af te sluiten. De vereenzaming in onze gemeente wordt hiermee weer een stukje teruggedrongen.
De maandagavondgroep zal na hun poetsmiddag nog wat langer blijven en dan om 16.00 uur het clubgebouw sluiten. (Op tafel 4 mag er dan ook gebiljart worden door leden.)

Als laatste item in deze e-mail een belangrijke mededeling: op dinsdagavond 7 mei zal er een nieuwe groep gevormd gaan worden. Voor elk lid, dat extra wil spelen, is er plaats in deze groep (met een maximum van 20). Ook mensen die om wat voor reden over willen stappen naar de dinsdagavond, kunnen vanaf 7 mei terecht op deze avond.
Door het opzetten van deze nieuwe avond kunnen we ook weer nieuwe leden in onze leuke vereniging verwelkomen. Met de leden die er dan zijn, zal besloten worden, of er nog een (mini-)competitie opgezet zal worden, of er alleen vrij gespeeld zal worden, of welk ander idee uitvoering zal krijgen (10 over rood, blauwe bal enz.enz.).

Mochten er nog vragen zijn, schroom dan niet om ze te stellen.

Een heel fijne avond en hartelijke groeten,

 

Bestuur BCD

 

********

 

 

 

 

 

 

Kom bij de Club | „Gezellig biljarten bij Biljart Centrum Dronten”

 

 

 

De openingstijden van ons lokaal zijn:

Maandagavond geopend van 19.00 uur tot 23.00 uur.

Dinsdag geopend van 13.00 uur tot 15.30 (les voor leden).

Woensdagmiddag geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Donderdagavond geopende van 19.00 uur tot 23.00 uur.

Vrijdagmiddag geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Zaterdagmiddag geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw clubgebouw Biljart Centrum Dronten biedt enkel voordelen

 

  • Het clubgebouw werd geopend met een biljartstoot door wethouder Ton van Amerongen (rechts) en beleidsmedewerker Evelien van Raalte. © Aangeleverde foto

Dronten – Na een half jaar hard werken aan de verbouwing is afgelopen zaterdag het nieuwe clubgebouw van biljartvereniging Biljart Centrum Dronten geopend. Sportwethouder Ton van Amerongen en beleidsmedewerker Evelien van Raalte verrichtten de opening door middel van een biljartstoot op een van de vier biljarts.

 

De biljartvereniging had haar locatie tot 6 oktober boven zwembad Overboord aan de Educalaan. Nu zijn de vier biljarts verhuisd naar de Jupiterweg 20 midden in het centrum van Dronten.

Biljart Centrum Dronten moest weg uit Overboord omdat het zwembad op termijn plaats gaat maken voor een nieuw zwembad. Op die locatie was geen plek voor de biljartvereniging. Daarop volgde een periode van contructieve gesprekken tussen de biljartvereniging en de gemeente met als uitkomst de nieuwe locatie aan de Jupiterweg 20.

Luxe biljartlocatie

Het nieuwe clubgebouw is in een half jaar veranderd van twee leslokalen in een luxe biljartlocatie. Ook is er gelegenheid om biljartles te krijgen als men lid is van de vereniging.

De verbouwing is geheel door de eigen leden gedaan. Ook de biljarts zijn verhuisd door de leden zelf. Daarom is het een biljartlocatie geworden waar men zeer trots op is.

Meer leden zijn welkom

De verhuizing heeft voor de biljartvereniging enkel voordelen opgeleverd. De openingstijden heeft ze nu zelf in de hand. Dus een uitbreiding van het aantal leden is mogelijk. De ‘snuffelzaterdag’ op 15 september is zeer goed bezocht door de mensen uit de gemeente Dronten en heeft tot nu toe acht nieuwe leden opgeleverd.

Er is echter altijd ruimte voor nieuwe leden. Op vrijdag- en zaterdagmiddag is er altijd de mogelijkheid om even langs te komen om te kijken. De koffie staat klaar. 

 

  

 

Berekening caramboles volgens richtlijn KNBB

 

 

Biljartsite puntentellingen

 

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star