Wedstrijdverslag M

13 mei 2024

Beste mede- en tegenspelers,

Vanavond de voorlaatste spelavond. Volgende week is het tweede pinksterdag en daarna op 27 mei hebben we de spelletjesavond. Daarna op 3 juni de laatste wedstrijdavond. De huldiging van de drie bovenste plaatsen zal worden uitgesteld naar het begin van het volgende seizoen. Mogelijk op de openingsavonden met de wedstrijd tussen maandag en donderdag. Daar horen jullie nog van.

Vanavond waren we met 16 deelnemers (5 afzeggingen/ verhinderingen). Enkele opvallende zaken: Jan is de laatste tijd niet meer te houden, in 13 beurten was hij klaar met een gemiddelde van 1,77. Door de 12 punten nestelde hij zich weer wat vaster op de tweede plaats. Gerard en Ton maakten er ook een spannende wedstrijd van; beiden konden door de spanning moeilijk een eind aan de wedstrijd maken. Het resultaat was een gelijkspel in 33 beurten. Frits kwam moeizaam op gang maar kon zijn partij tegen Ko door een eindsprint toch winnend afsluiten. Ook Gert had een goede flow te pakken en kon na 21 beurten 12 punten bijschrijven.

Nog steeds blijven zeker de ereplaatsen 2 en 3 voor een rijtje spelers bereikbaar.

Deze zomer wil ik met de wedstrijdleider van de donderdag (Simon) een aantal zaken rond de competitie gelijktrekken, zeker ook omdat mogelijk het nieuwe digitale systeem zal worden ingevoerd. Om dit systeem te vergelijken met het systeem dat we nu zelf hanteren moeten verschillende uitgangspunten gelijk zijn. Te denken bijvoorbeeld:

  • Geen punten meer als je niet hebt gespeeld
  • Bepaling van het aantal te maken caramboles
  • Geen bijtelling meer van extra te maken caramboles
  • Geen bonus meer als wedstrijd in minder dan 30 beurten wordt afgerond
  • Wellicht een bonus als je boven je moyenne hebt gespeeld

 

Ik houd jullie op de hoogte

 

Vriendelijke groet

 

Paul

*******************************************

25 maart 2024

Beste Medebiljarters,

Vanavond waren we op volle bezetting, dat betekende 11 wedstrijden te spelen. Rene kon daardoor een extra partij spelen en daarmee een gemiste dag inhalen. Hij maakte daarvan optimaal gebruik door in 18 beurten de 12 punten binnen te halen en daardoor ook een sprongetje in de stand te maken.

Ondanks deze korte partij en ook die van Ko tegen Bart (22) en Ton tegen Gradus (20)  was gemiddeld aantal beurten per wedstrijd  vanavond hoog (30 beurten) , wellicht werd het daardoor een latertje.  Er waren slechts 3 wedstrijden met 12  punten.

Op het tabblad voortschrijden gemiddelde heb ik nu tevens aangegeven wat het huidig gemiddelde betekent voor het aantal te maken caramboles in september  (laatste kolom).

Zoals gezegd is er volgende week geen competitie, dus in dat verband zien we elkaar weer op 8 april.

 

Tot dan

 

Paul

**********************************************

18 maart 2024

Beste medebiljarters,

Vanavond de 9e ronde van de tweede helft van onze competitie. Wederom zonder Ed P. en ook Yolanda was verhinderd. Wel was Frits weer van de partij. Omdat Anne vanaf half april het zonnige zuiden weer opzoekt kon ik hem gelukkig weer voor een extra partij strikken.

Op 15 april hebben we weer onze returnwedstrijd met de Regenboog en hopen we eindelijk de wisselbeker een keer in ons clubhuis te kunnen plaatsen. Voor deze wedstrijd lag een intekenlijst op tafel.

Opvallende uitslagen van de avond:

Jan  speelde ruim oven zijn gemiddelde en kon 12 punten bijschrijven. Eildert was het slachtoffer  en duikelde daardoor op de totaalstand van de eerste naar de derde plaats. Hierdoor is Ton nu de vaandeldrager. Hij rekende in 25 beurten af met Ko. Van te voren was dit natuurlijk een topaffiche, maar Ko kon geen ritme vinden en eindigde met slechts 30 caramboles. Frits zijn heup hield het (op halve kracht) goed, hij speelde boven zijn gemiddelde maar daar had Teo geen boodschap aan.  In 21  beurten zorgde laatstgenoemde ervoor dat Frits zijn heup niet meteen zou overbelasten.

Grootste stijger deze week is Gradus (ook  Martin lijkt een sprong te hebben gemaakt, maar dit komt omdat ik een eerdere uitslag niet had meegenomen). De grootste daler heb ik al eerder genoemd.

 

Tot volgende week

 

Paul

******************************************************

11 maart 2024

Beste allemaal,

Wederom moesten we Ed vanavond missen. We hopen hem snel weer terug te zien.

Frits was gelukkig wel weer aanwezig. Weliswaar met krukken dus biljarten ging nog niet maar de aan de koffie  mankeerde niets.

Om het schema rond te krijgen moest ik Martin weer verzoeken om twee partijen te spelen. Hij ging zeer voortvarend van start en om voldoende tijd over te houden voor de tweede partij maakte hij er in 10 beurten (record!) tegen Gradus een eind aan. Ook met een record gemiddelde van 2. Gradus speelde ook boven zijn gemiddelde maar tegen dit geweld kon hij niet op.

Datzelfde gold ook een beetje voor de andere matador, Ko. Ook zijn gemiddelde was normaal maar Anne had vanavond de keu erg scherp staan en kwam na 17 beurten op het voor hem vastgestelde quotum.

Dertien biljarters speelden vanavond boven hun gemiddelde en dat leverde  vijf 12 punters op.

In de totaalstand vanaf sept bleven de bovenste zes plaatsen onveranderd. In deze totaalstand en in de tweede periode stand blijft Jan prominent aanwezig.

Tot volgende week

Paul

*******************************************

4 maart 2024

Beste medebiljarters,

Gelukkig konden we Gradus weer verwelkomen en hij speelde een puike partij tegen Ronald. Er waren 17 spelers aanwezig: twee ziek of herstellende  (Ed en Frits) en twee waren op vakantie.

Er waren deze week maar drie spelers met een twaalfpunter. Maar slechts vijf spelers speelden boven hun gemiddelde. Paul en Ton kwamen tot een remise.  Paul S.  en Teo zetten hun opmars nog steeds voort , dit wordt ook duidelijk geïllustreerd aan het voortschrijdend gemiddelde.

Omdat de finish begint te gloren aan de horizon en de prijzen zullen worden verdeeld op basis van de totale score van het hele seizoen vanaf september 2023 heb ik een nieuwe tabel toegevoegd  die het verloop van deze totale stand weergeeft.

Als ik rekening houd met uitval op 2e paasdag en 2e pinksterdag en nog een (return) wedstrijd met de Regenboog op 15 april (opgave  Regenboog) en mogelijk nog een spelletjesavond en daarnaast een volledig programma (20 wedstrijddagen) dan zou je uitkomen op 1  of 8 juli. Ik denk dat dat te ver weg is en denk dat de afsluiting van de competitie beter rond 1 juni kan komen te liggen.

Ik hoor graag hoe jullie hier over denken.

 

Paul

********************************************

26 februari 2024

Beste allemaal.

Deze week waren er drie afwezigen. Frits natuurlijk, biljarten lukt nog niet zegt hij, maar bij Ajax zou hij niet opvallen tussen de andere krukken. Daarnaast moesten Gerard en Gradus verstek laten gaan vanwege fysieke malheur. Beiden beterschap.

Het eerste dat opvalt is dat er vier partijen in minder dan 20 beurten werden afgerond met als uitschieter  Ko tegen Teo in 14 beurten. Beiden zaten daardoor ruim boven hun gemiddelde. Vijf biljarters konden door de hoge scores 12 punten bijschrijven aan hun score. De grootste stijger deze week is Teo: van de vijfde naar de tweede plaats. Dinie en Ed maakten er een lange maar een gelijkopgaande en daardoor spannende partij van.

 

Komende week zal ik het wedstrijdprogramma voor de komende zes weken rondsturen.

 

Met biljarteske groet

Paul

**********************************************

19 februari 2024

Beste medebiljarters

We moesten het vandaag doen zonder Frits en dan merk je wat hij elke week weer regelt. Eigenlijk is hij onmisbaar. Frits het klinkt een beetje als eigen belang, maar we wensen je oprecht een voorspoedig herstel toe.

Ook Martin moest afzeggen. Ook hier hopen we dat de fysieke malheur gauw wordt opgelost.

Wat het biljarten betreft: er waren liefst vijf partijen leverden een 12 punter op met als absolute uitschieter de wedstrijd tussen Anne en Theo. Zij (ic Anne) hadden slechts 12 beurten nodig. Ook Eildert vertoonde een opmerkelijk herstel met twaalf punten. Dit had als resultaat dat hij in de overallstand (vanaf september 23) de eerste plaats weer terug pakte ten koste van Ton. Anne speelde twee wedstrijden met twee keer twaalf punten.

 

Groet

Paul

****************************************************

12 februari 2024

Beste medebiljarters,

Met dank aan Gradus die voor mij de wedstrijden heeft geregeld hierbij weer de resultaten van gisteren. Op zich wel grappig om de verslagen te zien als je zelf geen onderdeel van het spektakel bent geweest.

Zo zie je dat Gradus zich over het verlies van Dini heeft heengezet  en nu een twaalfpunter heeft gescoord. Paul Schraven leek ontketend, hij was in 16 beurten klaar en daar was Ed slachtoffer van. Denk ik nu verkeerd als ik zeg dat Ed ze misschien wel mooi bij elkaar heeft gehouden en dat Paul ze mocht inschieten? Let wel ik was er niet bij.

Dini heeft ze voor Ko niet bij elkaar gelegd, zij hadden 40 beurten nodig om tot een uitslag te komen. Gert en Jan maakten er een spannende partij van lijkt mij zo. Ton deelde in de eerste de beste beurt een dreun uit  van 40 caramboles maar Teo hield het hoofd koel en kon op korte afstand eindigen van Ton en haalde toch nog 9,6 punten binnen.

Bart had waarschijnlijk  lekker gegeten met zijn vrouw en  was nog in hoger sferen  waardoor Gerard genadeloos toesloeg met 12 punten. Frits haalde weer 12 punten binnen met een gemiddelde van 2,00. Als hij straks een nieuwe heup heeft is ie niet meer te houden. Eildert haalde tegen Frits zijn laagste score tot nu toe. Toen ik het zag kon ik het niet geloven.

De partijen tussen Martin en Rene en die tussen Ed P.  en Ronald  gaven geen opvallende verrassingen naar mijn idee.

Tot zover mijn commentaar vanaf de zijlijn/wal. Daarbij moet je wel bedenken dat de beste stuurlui aan wal staan

 

Groet

Paul

*************************************************

5 februari 2024

Beste collega biljarters,

Hierbij weer de resultaten van hedenavond. Er waren slechts 3 partijen waar de bonus van 2 punten kon worden genoteerd.

Gradus en Dinie vonden het leuk om tegen elkaar te spelen en hebben daardoor de partij lekker opgerekt.

Theo steeg boven zichzelf uit met een gemiddelde van 2,50. Ook Frits heeft de laatste weken de smaak te pakken en haalt toch elke week 10,2 punten per partij op. Doordat hij wat extra partijen speelt i.v.m. zijn aankomende afwezigheid krijgt hij lekker wat vet op de botten en kan hij straks rustig toekijken wat wij ervan brouwen.

Afgezien van de bovenste drie plaatsen, die allen meer partijen hebben gespeeld, blijft de rest toch aardig bij elkaar in de buurt staan. Dus er is nog van alles mogelijk.

Vriendelijke groet

Paul K

**********************************************

29 januari 2024

Beste biljarters van de maandagavondgroep,

Vanavond hadden we weer een vol programma met 11 partijen.

Één flitsende partij sprong er uit tussen Gradus en Paul S. In slechts 16 beurten werd deze afgesloten met voor beiden een hoog moyenne.  Voor Paul betekende dat een mooi herstel na de slechte partij van de vorige week. Gradus verkeert in topvorm de laatste weken.

Gerard en Yolanda hebben een nieuw record behaald wat betreft de langste partij in de competitie. 12 spelers speelden boven hun vastgestelde moyenne. Ko was niet tevreden maar hij en Ed H. maakten er in mijn ogen een mooie en spannende partij van met heel acceptabele gemiddelden. Helaas was de partij tussen Bart en Martin al een reprise van die van de vorige week door een onachtzaamheid van de wedstrijdleider. Hij zal daar beter op letten.

De stand moet met enige soepelheid worden bekeken, omdat het aantal gespeelde wedstrijden (zie kolom F) iets uit de pas gaat lopen. Gecorrigeerd naar het aantal wedstrijden zou Ton eigenlijk bovenaan staan in dit tweede gedeelte van de competitie en op de tweede plaats  (kolom AE) in de overall stand.

Over een paar weken zal ik weer gaan informeren over het voortschrijdend gemiddelde met bijbehorende grafiekjes.

 

Groetjes

 

Paul

*******************************************

 

22 januari 2024

Beste allen,

De kop van de tweede helft van de competitie zit er op..

Een hartelijk welkom aan Theo, Anne en Martin. Dus op volle sterkte resulteerde dit in 11 partijen.

Alles kwam weer voorbij van “het ging helemaal niet”  tot eufemistisch het “ging wel aardig”.

De partij tussen Teo (zonder h) en Ed H. viel op. Teo wist zijn quotum te bereiken in 13 beurten.

5 partijen eindigden onder de 26 beurten waardoor 12 punten werden verdiend.

De stand is daardoor nog niet erg onderscheidend. In kolom AE wordt de stand overall totaal aangegeven. Deze stand is uiteindelijk beslissend  aan het eind van het seizoen.

Als extraatje heb ik ter lering en vermaak ook nog een tabblad toegevoegd met de kengetallen over de afgelopen 1,5 jaar.

 

Tot volgende week

 

Paul K

*************************************

15 januari 2024

Beste medebiljarters,

Hierbij het laatste resultaat van de eerste helft van de competitie.
Op de eerste plaats natuurlijk een felicitatie voor de “winterkampioen” : Eildert .  Hij zal dus “the man to beat”  zijn in de tweede helft van onze competitie. Hij moet in de tweede helft wel 5 caramboles meer maken, dus hij krijgt het wat zwaarder.

Wat de afgelopen avond betreft: 14 van de 19 spelers hebben boven hun gemiddelde gespeeld mn Ronald, Frits en Ed H. zaten daar ruim boven en bij 7 van de 10 partijen werden 12 punten gegeven.

Op het tabblad voortschrijdend gemiddelde kun je zien in kolom P hoeveel caramboles in de tweede competitiehelft worden verwacht. Daarbij moet worden opgemerkt dat je niet omlaag kunt maar wel omhoog:

Gerard van 20 naar 23

Jan van 22 naar 23

Ronald van 42 naar 45

Rene van 27 naar 31

Paul S van 31 naar 34

Eildert van 20 naar 25

Frits van 40 naar 42

 

Zoals gezegd wordt de competitie voortgezet met 21 deelnemers:

Minus:  Alexandra en Maria

Plus: Anne Hoekstra, Theo van Groesen en Martin Vos

 

Tot volgende week

Ik zal deze week vast een voorlopige planning rondsturen, dan kunnen jullie je daar mentaal op voorbereiden

 

Vriendelijke groet

 

Paul

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star