Huisregels BCD

 
Huishoudelijk reglement en gedragsregels “Biljart Centrum Dronten 

Het Biljart Centrum Dronten is een vereniging met een ontmoetingsruimte voor haar leden en introducés met als doelstelling de biljartsport te promoten.

 

 • Leden zijn zij die aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan.
 • Van de leden wordt enige zelfwerkzaamheid verwacht zoals onderhoud en schoonhouden van de diverse ruimtes van het gebouw.
 • Onze vereniging kan alleen bestaan met de medewerking van vrijwilligers.
 Tijdens de openingstijden is er altijd een leidinggevende of een barmedewerker aanwezig die in het bezit is van het IVA-diploma.

 

 • Voor het schenken van alcoholische dranken <15% en sterke drank >15% gelden de wettelijke bepalingen en de horecavergunning.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende dranken worden geweigerd. Vanuit dit oogpunt  wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken, etenswaren of drugs te gebruiken in deze ruimte.
 • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak, zijn in deze ruimte niet toegestaan.
 • Alle consumpties dienen contant afgerekend te worden.
 • Er mag binnen ons clubgebouw niet gerookt worden!
 • Verder attenderen wij de rokers erop hun peuken in de daarvoor bestemde bakken te deponeren en niet op de grond te gooien.
 Om de orde te handhaven gelden een aantal regels waarbij een ieder, die deze ruimte betreedt, als zodanig op de hoogte is/moet zijn.

 

 • Een ieder wordt verantwoordelijk gesteld voor zijn of haar daden. Vernielingen en schades in deze ruimte zullen dan ook op de desbetreffende persoon verhaald worden.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of medewerker verwijderd. Er kan eventueel ontzegging van de ruimte en/of intrekking van het lidmaatschap worden toegepast. Indien nodig zal de politie worden ingeschakeld.
 Dit reglement is een aanvulling op de statuten waarbij de statuten altijd leidend zijn.

 

 • In alle gevallen waarin de wet, statuten of dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist de voorzitter c.q. het bestuur.
 • Het bestuur legt dit reglement ter goedkeuring voor aan de Algemene Ledenvergadering.
 De openingstijden zijn:

 

Maandag                                18.30 – 23.00 uur

Dinsdag                                  Gesloten

Woensdag                              13.30 – 16.00 uur

Donderdag                             18.30 – 23.00 uur

Vrijdag                                    13.00 – 16.00 uur

Zaterdag                                 13.00 – 16.00 uur

Zondag                                   Gesloten

 

 Wij vertrouwen op uw medewerking,

 

Het bestuur

 

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star