Club-wedstrijden

Uitslagen 4 en 7 september Maandag – Donderdag

 

Beste medebiljarters,

Op 4 en 7 september hebben we en start gemaakt met het nieuwe competitie-seizoen. Dat hebben we gedaan door middel van een wedstrijd tussen de donderdag en de maandag groep verdeeld over twee avonden. We mogen wel constateren dat we een flitsende aftrap hebben beleefd; het enthousiasme en de ambitie en ook enig fanatisme spatte er vanaf, maar bovenal hebben we veel plezier ervaren.

De eerste avond eindigde in een nipte voorsprong voor de donderdaggroep (0,8 punten). Vijf partijen eindigden in de maximale score van 12 punten, dwz deze werden beëindigd in 30 of minder beurten (Ma-Do: 5-3). De spannendste  wedstrijd was die tussen Ton en Jan S., deze werd op het nippertje gewonnen door Jan. Opvallend was ook het moyenne van Ko: 7,00! Van de maandaggroep scoorden  Jan Knipscheer, Gerard Granneman en Paul Schraven duidelijk boven hun vastgestelde gemiddelde. Voor de donderdaggroep geldt dit voor Jan Koole en Nico ter Doest. Misschien iets om rekening mee te houden???

Opvallend op de tweede avond was dat er geen score van 12 punten kon worden genoteerd. Een duidelijke overwinning ging zich echter aftekenen in het aantal winstpartijen: Ma-DO: 6-2. Dit was ook te zien aan het aantal deelnemers dat boven hun normale moyenne speelden: in de donderdaggroep niemand en bij de maandaggroep bij drie deelnemers (Dini van Velzen, Rene Reimert en Bart Meinema).

Als je naar individuele scores gaat kijken zou het volgende ranglijstje ontstaan: Ko Hogervorst (164,7), Nico ter Doest (142,5) en Jan Knipscheer (151,5) .

Alles bij elkaar meen ik namens velen te mogen spreken dat deze wedstrijd een aanzet mag zijn tot het ontwikkeling van een traditie: aan het begin van het seizoen een verbinding maken tussen maandag en donderdag binnen de vereniging.

Paul

 

 

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star