Driebanden

 

 
 

BILJART CENTRUM DRONTEN

Op 29 november wordt er gestart met een kleine competitie

Omrekentabel libre naar driebanden: