Informatie en wetenswaardigheden

 

Beste Leden van BCD,

Op de jaarvergadering van 27 maart 2024, kwam de vraag van Gradus naar voren, of we nogmaals wilden kijken naar de haalbaarheid van het pinnen op de club. Het bestuur heeft dat gedaan en er komt buiten de kosten ook extra werk voor het bestuur. Dat is onwenselijk en daarom gaan we door op de reeds ingeslagen weg: contant afrekenen.

Er is ook gesproken over het project ´Zamen Eén´, waar wij aan mensen die gezelligheid zoeken een locatie kunnen bieden. Eén en ander zodat we ook een maatschappelijke taak binnen de Gemeente vervullen.
Dit project start op 11 april a.s. ! Op deze donderdag zullen zowel Jan Saal, Frits van der Wiel, Ko Hogervorst en ik aanwezig zijn en we nodigen alle leden die willen kijken hoe het gaat, uit om ook langs te komen. Graag doe ik hierbij een oproep aan de donderdagavondgroep en aan de mensen die vrij-spelen, om zich ook op te geven om op toerbeurt toezicht te houden vanaf 14.00 uur en om 16.00 uur het clublokaal af te sluiten. De vereenzaming in onze gemeente wordt hiermee weer een stukje teruggedrongen.
De maandagavondgroep zal na hun poetsmiddag nog wat langer blijven en dan om 16.00 uur het clubgebouw sluiten. (Op tafel 4 mag er dan ook gebiljart worden door leden.)

Als laatste item in deze e-mail een belangrijke mededeling: op dinsdagavond 7 mei zal er een nieuwe groep gevormd gaan worden. Voor elk lid, dat extra wil spelen, is er plaats in deze groep (met een maximum van 20). Ook mensen die om wat voor reden over willen stappen naar de dinsdagavond, kunnen vanaf 7 mei terecht op deze avond.
Door het opzetten van deze nieuwe avond kunnen we ook weer nieuwe leden in onze leuke vereniging verwelkomen. Met de leden die er dan zijn, zal besloten worden, of er nog een (mini-)competitie opgezet zal worden, of er alleen vrij gespeeld zal worden, of welk ander idee uitvoering zal krijgen (10 over rood, blauwe bal enz.enz.).

Mochten er nog vragen zijn, schroom dan niet om ze te stellen.

Een heel fijne avond en hartelijke groeten,

Bestuur BCD

 

 

Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2024

 

 

 

 

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star