Huis en gedragsregels "Biljart Centrum Dronten
 
Het Biljart Centrum Dronten is een vereniging met een ontmoetingsruimte voor
haar leden en introducés.
 
Deze vereniging kan alleen bestaan dankzij de hulp van vrijwilligers.
 
Om de orde in de hand te houden, gelden een aantal regels waarbij een ieder die
deze ruimte betreedt als zodanig van op de hoogte is.
 
Het Biljart Centrum Dronten is verplicht (i.v.m. vergunningen) haar leden te definiëren, vandaar een lidmaatschap met bijbehorende verplichte pas.
 
Een ieder die de ontmoetingsruimte betreedt wordt verantwoordelijk gesteld voor zijn of haar daden, vernielingen en schade in deze ruimte zullen dan ook op de desbetreffende persoon verhaald worden.
 
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken of drugs te gebruiken in deze ruimte.
 
Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende dranken worden geweigerd.
 
Vanuit het oogpunt van het na te streven alcoholmatiging, wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.
 
Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in deze ruimte niet toegestaan.
 
Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of vrijwilliger verwijderd, en kan er eventueel ontzegging en/of intrekking van het lidmaatschap worden toegepast. Indien nodig zal de politie hierbij worden betrokken.
 
Alle consumpties dienen contant afgerekend te worden.
 
Er mag binnen beslist niet gerookt worden, dus ook niet aansteken!
 
Verder attenderen wij de rokers hun peukjes in de daarvoor bestemde bakken, welke buiten staan, te deponeren en niet op de grond te gooien.
 
 
Wij vertrouwen op uw medewerking,
 
Het bestuur