Competitieprotocol

BILJART        CENTRUM      DRONTEN

Jupiterweg 20    8251 AX DRONTEN

COMPETITIEPROTOCOL

  1. ALGEMEEN

Competitie begint in september en bestaat uit twee helften:

September tot medio januari  en medio januari tot medio juni

Eindstand wordt bepaald op basis van aantal behaalde punten over beide helften

Competitieleiders streven ernaar dat iedereen één keer per competitiehelft tegen elkaar speelt.

  1. Bepalen te maken caramboles bij libre
  • moyenne = gemaakte caramboles / aantal beurten
  • te maken aantal caramboles = moyenne x 30 + bijtelling (zie onder)

Bijtelling: 10% van Moy x 30 tot max 5 caramboles bij 50 of meer caramboles.

  • Minimum aantal = 15 caramboles

Voorbeeld:  moyenne 1,20 , te maken aantal aantal caramboles:  (30×1,20)= 36

Bijtelling: 36 x 10%= 3,6.  Totaal:    36+3,6 = 40  afronden naar boven

 

Aan het begin van de competitie wordt aan de deelnemers bekend gemaakt hoeveel caramboles moeten worden gemaakt op basis van het dan bekende moyenne.

Op dat moment kan men óok aangeven of men meer caramboles wil maken, niet minder.

Na de halve competitie wordt de berekening opnieuw gemaakt. Na de halve competitie kan men wel omhoog worden bijgesteld, maar niet naar beneden.

Na de HELE competitie wordt aan de hand van de tweede helft van de  competitie  het nieuwe moyenne berekend voor het nieuwe competitiejaar waarbij men zowel omhoog als omlaag kan worden bijgesteld of zelf wil verhogen.

 

  1. PUNTENTOEKENNING

Basis: een speler krijgt voor iedere 10% van zijn te maken aantal caramboles 1 punt (maximaal 10).

V00rbeeld:  te maken car : 28 ; gemaakt 22; punten: 22/28  x 10 = 7,8 pnt

Partij is afgelopen als een van beide spelers zijn aantal caramboles heeft bereikt.

Bij winst binnen 30 beurten krijgt de speler 2 extra punten  (bonus). Bij gelijkspel binnen 30 beurten voor beiden ook 2 extra punten (bonus)

Bij winst boven 30  beurten krijgt de speler dus op basis van bovenstaande berekening 10 punten. Bij gelijkspel boven 30 beurten krijgen beiden 10 punten.

 

  1. Punten bij afwezigheid

Donderdag

Bij twee maal afwezigheid krijgt de afwezige 7,5 punten, bij volgende afwezigheden 5 punten.

Maandag

Als een partij wordt gemist worden punten toegekend op basis van de voorgaande resultaten  a.v.:

Het aantal punten tot op dat moment wordt gedeeld door verwachte aantal te spelen partijen in de competitie(helft.

VB:   5 gespeelde partijen met een totaal van 48 punten. Voor de zesde gemiste partij worden dan: 48 gedeeld door 18 (te spelen partijen in de competitie) = 2,7 punten

Dit houdt ook in dat na iedere gespeelde partij daarna  dit aantal punten kan oplopen. Als daarna meerdere dagen niet wordt gespeeld worden die 2,7 punten niet minder en worden op alle afwezige dagen hetzelfde aantal punten toegekend.

  1. Nieuw lid

Voor een nieuw lid (of een nieuwe deelnemer in de competitie) zal aan de hand van 5 proefwedstrijden van 30 beurten bepaald worden wat zijn/haar moyenne voor het aankomende halve competitieseizoen zal worden

 

Vastgesteld 7 juni  2024

 

 

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star